Betingelser

Personoplysninger

Vi tager ikke let på håndteringen af persondata, og anvender derfor krypterede industristandarder inden for sikkerhed. Alle kommunikationskanaler er derfor SSL krypterede, og data der opbevares er altid krypteret i skyen. Dette sikrer at du som bruger kan have fuld tillid til beskyttelsen af persondata.

Indsamling af oplysninger

Hos Notr forsøger vi at begrænse lagringen af personoplysninger til et minimum for den registrerede. Vi indsamler følgende almindelige personoplysninger: e-mail, navn, telefon, fødselsdato og køn udover karriererelevante oplysninger inklusiv personlighedstests. Således lagres ingen følsomme oplysninger, som vi ikke har ret til, såsom race, politisk holdning og seksuel orientering etc. og de vil blive fjernet hvis vi opdager at de oplyses på siden. Herudover lagres visse oplysninger som giver os mulighed for at optimere relevansen på siden såsom: login-oplysninger, jobannoncers relevans og visninger, cookies, IP-adresser mv.

Opbevaring af oplysninger

Den ansvarlige enhed for lagring af dine personoplysninger er Notr (dataansvarlig), helsingborgade 10, 2100 København Ø som gemmer og opbevarer de ovenfor nævnte personoplysninger via Amazon Web Service (AWS) som anvender et omfattende globalt netværk af webservere. Når en virksomhed skaber kontakt til en kandidat, gemmes kandidatens oplysninger i overensstemmelse med den pågældende virksomheds persondatapolitik og Notr tager intet ansvar herfor.

Videregivelse af oplysninger

Det kan forekomme, at Notr i visse tilfælde videregiver de opbevarede personoplysninger i det omfang som kræves for at kunne tilbyde de tjenester brugeren ønsker at anvende, til tredjeparter som bidrager til driften af disse. Dette kan ske i forbindelse med: (1) kunder får adgang til dine oplysninger som led i deres rekruttering som oftest efter at en kandidat har afsendt ansøgning eller via en offentlig profil har gjort sig synlig for virksomheder og headhuntere (kunder af Notr), eller (2) i forbindelse med opgaver hvor Notr bruger eksterne platforme/leverandører til at løse visse arbejdsopgaver og dermed er nødsaget til overdragelse for at sikre brugeroplevelsen, eller (3) i forbindelse med opgaver, salg eller på anden vis overførsel af hjemmesidens indhold, eller slutligt (4) hvis det påkræves som følge af gældende lovgivning eller en relevant afgørelse ved en gyldig domstol

Sletning af oplysninger

Ønsker du ikke længere at være medlem af Notr, kan du til en hver tid vælge at slette din profil. Gør du dette, vil vi opbevare data for din inaktive profil i de efterfølgende 3 måneder hvorefter person dataen slettes. Dette gøres for at gøre det nemt at reaktivere profilen igen hvis du fortryder. Hertil kan lovgivningen om slettefrister gøre, at vi sletter visse oplysninger som ikke længere tjener et sagligt formål. Dette gælder således for inaktive profiler som ikke har været anvendt eller redigeret i 3 år. Eneste undtagelse er e-mailadresse og navn som i udgangspunktet vil forblive lagret medmindre du ønsker det slettet. Er du virksomhed eller kandidat og anvender søgeagenter, vil disse være aktive indtil de slettes med en forældelsesfrist på 3 år givet inaktivitet. Fra dagen hvor en søgeagent slettes, vil dataen forblive lagret i 3 måneder så agenten nemt kan reaktiveres.

Anonyme oplysninger og cookies

For at optimere brugeroplevelsen på platform indsamler Notr løbende anonyme opslyninger om brugeradfærd. Disse oplysninger indeholder ikke persondata og kan ikke ledes tilbage til den oprindelige bruger. Udover de af Notr indsamlede brugeroplysninger, anvendes også cookies som er en fil der lagres i din webbrowser og registrerer din brug af sitet (antal log-ins, tid brugt på siden, antal klik og lign.), både til indsamling af data om præferencer samt til at sænke indlæsningstiden på siden efter første besøg.Ønsker du at blokere brugen af cookies i din browser, kan dette nemt gøres ligesom lagrede cookies kan slettes. Her henvises til vejledning fra udbyderen af din webbrowser.

Bruger rettigheder

Som led i databeskyttelsesforordningen har brugere en række rettigheder i forbindelse med håndtering af personoplysninger, listet nedenfor:
 • Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige (Notr) behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen
 • Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
 • Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en følgende betingelser er opfyldt
  1. Du bestrider rigtigheden af personoplysningerne. Notr skal i dette tilfælde begrænse behandlingen af oplysningerne i perioden indtil, vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte
  2. Notr behandler oplysningerne ulovligt, og du modsætter dig sletning af oplysningerne, men anmoder om begrænsning af anvendelsen. Du kan f.eks. foretrække begrænset behandling, hvis du ønsker, at det skal kunne dokumenteres, hvilke oplysninger, der har indgået i behandlingen af en sag
  3. Notr har ikke længere brug for personoplysningerne til en behandling, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
  4. Du har gjort indsigelse mod din behandling. Notr skal begrænse behandlingen af oplysningerne i den periode, hvor det kontrolleres, om Notrs legitime interesser går forud for den dine legitime interesser
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering
Såfremt du mener den dataansvarlige (Notr) ikke opfylder ovenstående krav, bedes du rette henvendelse til Datatilsynet som kan vejlede og håndtere klagesager, eller kontakte os direkte på info@notr.dk som også kan kontaktes ved relaterede spørgsmål/forespørgsler.

Ansvarsfraskrivelse

Hvis det vurderes at siden bruges til misledende/ikke-autoriserede/kriminelle formål, forbeholder Notr sig retten til at fjerne indhold. Ligeledes gør vi opmærksom på, at Notr ikke tager ansvar for datahåndtering og generelle forretningsbetingelser for hjemmesider vi videredirigerer til, men at den pågældende hjemmesides betingelser i disse tilfælde er gældende.

E-mails

Når du opretter en profil giver du samtidig samtykke til, at Notr må sende dig e-mails i forbindelse med:
 1. Den fortsatte oprettelse af din profil, herunder om din ansøgning er blevet godkendt eller afvist.
 2. Vores nyhedsbrev, som til enhver tid igen kan afmeldes ved at sende en e-mail til info@notr.dk, og indeholder relevant information omkring udviklingen på sitet og generelle observationer relateret til bestyrelsesarbejde
 3. Ved godkendt profil, notifikationer i forbindelse med nye bestyrelsesposter, nye meddelelser eller lignende
Har du kommentarer eller spørgsmål til vores betingelser, er du mere end velkommen til at kontakte os på info@notr.dk
Kunne ikke få forbindelse med serveren